چرا بایستی سایت خود را سئو و یا بهینه سازی نمائیم ؟

جواب این سوال که چرا من باید سایت خود را سئو کنم این است که چرا نباید بغیر از مشتریان فعلی شما، مشتریان آینده شما را نشناسند.

طبق بررسی های به عمل آمده توسط بازاریابان و همچنین کارشناسان حرفه ای فروش آمریکایی سئوی درست سایت مانند تبلیغات بنری بزرگ در سطح شهر می باشد با این تفاوت که شخص به انتخاب و دلخواه خود به سوی خرید محصول آن شرکت رفته و ان را جستجو می نماید. و معمولا شرکت هایی که سایتشان در بین 3 سایت اول آن موتور جستجو باشند احتمال خرید از آن شرکت بالاتر خواهد بود

یکی دیگر از مزایای سئوسازی سایت ها بنابر مشاهدات مردمی این است که سئو و بهینه سازی درست سایت هر شرکتی مطمئنا سبب افزایش اعتبار آن شرکت خواهد شد و این امر سبب فروش بیشتر آن شرکت می شود.