انواع روش های بهینه سازی سایت و برندینگ از طریق روشهای سئو

انواع سئو و بهینه سازی سایت

امروزه کلیه راه و روش های بازاریابی و فروش به دو صورت سالم و درست و یا به صورت ناسالم و نادرست صورت می پذیرد که سئوسازی و بهینه سازی سایت ها نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. در واقع در زمینه سئو این فعالیت ها را به دسته سئوی کلاه سفید (White Hat SEO) و سئوی کلاه سیاه (Black Hat SEO) تقسیم نموده اند.

1- سئوی کلاه سفید (White Hat SEO)

این روش از سئوسازی به نام سئو سازی کلاه سفید معروف می باشد زیرا کلیه روش های سئوسازی به صورتی کاملا درست و توصیه شده صورت می پذیرد و هیچ گونه فعالیت تقلبی و Fake در آن صورت نمی پذیرد.روش فوق به گونه است که تقریبا اکثریت راه و روش های سئوسازی کاملا دور از روش های توصیه شده می باشند و موتورهای جستجو تاکید نموده اند که به هیچ وجه از روش فوق یعنی سئو سازی با کلاه سیاه استفاده نمائید و در صورتی که آنان پی به ایم امر ببرند شمارا جریمه خواهند نمود.2- سئوی کلاه سیاه (Black Hat SEO)

* تفاوت سئوی کلاه سفید و کلاه سیاه

1- هزینه

2- زمان

3-نفرات

4-ریسک